Прикажи навигацију

Објекти из "Инструментална дјела за флауту и клавир": 2

Парафраза

Дјело за флауту и клавир

Moderato mosso, Allegro giocoso

Дјела за флауту и клавир
1) Allegretto
2) Allegro giocoso